Anasayfa » Diyanet Fetvalar » Nazar Boncuğu Takmak Caiz midir?

Nazar Boncuğu Takmak Caiz midir?

Din İşleri Yüksek Kurulu Dini Bilgilendirme Platformu, bu konuda sıkça gelen Göz Değmesine Karşı Nazar Boncuğu Takmak Caiz midir? ve benzer sorular üzerine şu fetvayı verdi:

Nazarın mahiyeti ve keyfiyeti kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir. Bir hadis-i şerifte: “Nazardan Allah’a sığının, çünkü nazar (göz değmesi) haktır.” (İbn Mace, Tıb, 32) buyrulmaktadır. Rasulullah’ın (s.a.v.) nazar değmesine karşı Ayete’l-Kürsi ile İhlas ve Muavvizeteyn (Felak, Nas) surelerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği; bunlardan kurtulmak için ayrıca doğrudan Allah Teala’ya yakardığı rivayet edilmektedir (Buhari, Tıb, 32, 38; Tirmizi, Tıb 16; İbn Mace, Tıb 32, 36; Tecrid Tercemesi, XII, 90).

Nazar konusunda Hz. Peygamber’in tavsiyelerini uyguladıktan sonra sonucu yüce Allah’tan beklemek İslam inancının gereğidir. Dinimizde nihai etkiyi Allah’tan başkasına atfeden tutum, davranış ve inanışlar yasaklanmıştır. Bu sebeple nazar boncuğu ve benzeri şeylerin, bunlardan medet ummak amacıyla boyuna veya herhangi bir yere takılması caiz değildir. Bu tür davranışlarda bulunanlar hakkında Rasulullah (s.a.v.) “Kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamama erdirmesin” (İbn Hanbel, Müsned, XXVIII, 623) buyurmuştur. Diğer bir hadiste ise nazarlık takan ve nazarlığa koruyucu etki atfeden kimsenin Allah’a ortak koşmuş olacağı ifade edilmiştir (İbn Hanbel, Müsned, XXVIII, 637). Nazardan korunmak için böyle hurafeleri terk edip Hz. Peygamber’in öğrettiği duaları yapmak gerekir (Buhari, Tıb 38; Tirmizi, Tıb 16; İbn Mace, Tıb 32; Tecrid Tercemesi, XII, 90).). Bu çerçevede Felak ve Nas sureleri yanında Hz. Peygamber’in torunlarına yaptığı şu dua da okunmalıdır: “Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım” (İbn Mace, Tıb, 36).

Bu da ilginizi çekebilir

Nişanlıların Nikah Kıymaları Uygun mudur?

Din İşleri Yüksek Kurulu Dini Bilgilendirme Platformu, bu konuda sıkça gelen Nişanlıların rahat görüşebilmek için …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir