Anasayfa » Kadir » Kadir Gecesi Bid’at mi?

Kadir Gecesi Bid’at mi?

KANDİLLER BİD’AT DEĞİLDİR.

Bazı reformistler dinimizde olan mukaddesata“bid’at” diyerek karşı çıkmakta, müslümanların önüne set olmaya, sevap ve faziletlerden mahrum bırakmaya çalışmaktadır.

   İnkârcıların karşı çıktığı şeylerden biride hicri yıl içerisinde karşımıza çıkan mübarek gecelerdir. Reformistler bu gecelerin dinde yerinin olmadığını iddia ederler ve “kandil Osmanlı’da çıkarılmış bir bid’attir” derler.

   Ve derler ki: “Kur’an-ı Kerimde geçmiyor”

   Peygamberimizi yok sayarak, dini Kur’an-ı Kerimden ibaret sayarlar. Halbuki Mevla Teala Kur’an-ı Kerim’de:
“ …Peygamber size ne verdiyse onu alın (ne emrettiyse onu yapın). Size ne yasak ettiyse ondan da sakının (ona muhalefet etmeyin). ALLAH’tan korkun; çünkü, (Peygamber’e muhalefet edenlere karşı) ALLAH’ın azâbı çetindir. ” (Sûre-i Haşr,7)
Ali İmran Suresi:  32- “De ki: Allah’a ve peygambere itaat edin! Eğer aksine giderlerse, şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. 132-Allah’a ve peygambere itaat edin ki, rahmete erdirilesiniz.”

  Ey iman edenler, Allah’a ve Resulüne itaat edin. İşitip durduğunuz halde ondan yan bükmeyin! (Enfal/20)
Nur Sûresi 52-Kim Allah’a ve Resulüne itaat eder, Allah’tan korkar ve O’na sığınırsa, işte murada erecek olanlar bunlardır.

   Ve nice ayeti Kerimede Allah’u Teala peygamberine itaati emretmiştir. Böyle olduğu halde peygamberimizin hadis-i şeriflerini inkar etmekte ve kabul etmemektedirler. Bunların halide yine Kur’an-ı Kerim’de şöyle açıklanmıştır:

   “O gün yüzleri ateşte çevrilirken: “Ah ne olurdu bizler Allah’a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik!” derler. (Ahzap/66)

   Değerli mü’minler!

   Türkiye’de bu gecelere kandil denilmesinin sebebi Osmanlılar döneminde, II. Selim (1566-1574) zamanından başlayarak minarelerde kandiller yakılarak duyurulması ve kutlanmasıdır.

   Yani bu geceler sonradan çıkarılmış, sonradan icad edilmiş olmayıp “kandil” ismi ile anılması Osmanlı’dan kalmıştır.

   Mesela Peygamber efendimiz buyuruyor ki:
“Allah Teâlâ Şaban’ın onbeşinci geresi tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah’a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar.” (İbn Mace, İkametü’s-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38)

   Şimdi bu hangi gecedir?

   Bizim Beraat gecesi dediğimiz gecedir. Siz bu geceyi işaret etmek için isterseniz Beraat Kandili, isterseniz Beraat gecesi, isterseniz Nurlu Beraat gecesi dersiniz. Bu geceye bir isim vermek gecenin önemine ve manasına zarar vermez.

   Dolayısıyla inkarcılar beyhude bir çaba içerisindedirler ve Müslümanların zihinlerini bulandırmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar.

KANDİL İSMİ NEREDEN GELİYOR

   Ayeti kerimede şöyle buyruluyor: “Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.” (Ahzab 45, 46)

   Peygamber Efendimizin gönderilişi “aydınlatan bir kandil” olarak tasvir ediliyor. O halde onun dünyaya gelmesi aydınlatıcı kandilin teşrif etmesidir.

   Osmanlı da bu ayetten esinlenerek mübarek gecelerde minarelere kandil asardı ve bu geceler böylece kandil gecesi olarak anılmaya başlandı.

KADİR GECESİ

Bu geceye hakkında başlıbaşına bir sure bulunduğu için itiraz edememektedirler. Allah’u Teala: “Doğrusu biz Kur’ân’ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. “ (Kadir sûresi, 97/ 1-5)

Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber genellikle Ramazan’ın yirmi yedinci gecesinde olduğu tercih edilmiştir. Hazreti Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bunun kesinlikle hangi gece olduğunu belirtmemiş, ancak; “Siz Kadir gecesini Ramazan’ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız” (Buhârî, Leyletü’l-Kadir, 3; Müslim, Sıyam, 216) buyurmuştur.

   Başka bir rivayette son on gün içinde teklerde 21-23-25-27-29 aranmasını buyurmuştur.

   Kuvvetli ihtimal 27. Gecesidir.
Übey b. Ka’b dedi ki: “Allah İbn Mes’ud’a rahmet eylesin. O, insanların Kadir gecesine güvenmemelerini istemiştir. Yoksa Kadir gecesinin, Ramazanda, Ramazanın da son on günü içerisinde yirmi yedinci gecesinde olduğunu biliyordu” dedi.
“Bunu neye dayanarak söylüyorsun, Ey Ebü’l-Münzir (Übey b. Ka’b’ın lakabı)” dedim. Übey;
“Ben bunu Rasûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve sellem)’in bize haber vermiş olduğu alametle söylüyorum ki, o da, “o gün güneş şuasız olarak doğar” dedi (Müslim, Sıyam, 220).

   “Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah’tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır” (Buhârî, Kadir, 1)

   Kadir gecesi hakkında daha bir çok hadis-i şerif malumat vardır… Kısaca iktifa edelim.

Bu da ilginizi çekebilir

Kadir gecesi ne zaman? Bu alametlere dikkat!

Kadir Gecesi ne zaman? 2016 yılı dini günler takvimine göre Ramazan bayramı hangi gün başlayacak …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir