Anasayfa » Miraç » Miraç Kandili Bid’at mi?

Miraç Kandili Bid’at mi?

KANDİLLER BİD’AT DEĞİLDİR.

Bazı reformistler dinimizde olan mukaddesata“bid’at” diyerek karşı çıkmakta, müslümanların önüne set olmaya, sevap ve faziletlerden mahrum bırakmaya çalışmaktadır.

   İnkârcıların karşı çıktığı şeylerden biride hicri yıl içerisinde karşımıza çıkan mübarek gecelerdir. Reformistler bu gecelerin dinde yerinin olmadığını iddia ederler ve “kandil Osmanlı’da çıkarılmış bir bid’attir” derler.

   Ve derler ki: “Kur’an-ı Kerimde geçmiyor”

   Peygamberimizi yok sayarak, dini Kur’an-ı Kerimden ibaret sayarlar. Halbuki Mevla Teala Kur’an-ı Kerim’de:
“ …Peygamber size ne verdiyse onu alın (ne emrettiyse onu yapın). Size ne yasak ettiyse ondan da sakının (ona muhalefet etmeyin). ALLAH’tan korkun; çünkü, (Peygamber’e muhalefet edenlere karşı) ALLAH’ın azâbı çetindir. ” (Sûre-i Haşr,7)
Ali İmran Suresi:  32- “De ki: Allah’a ve peygambere itaat edin! Eğer aksine giderlerse, şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. 132-Allah’a ve peygambere itaat edin ki, rahmete erdirilesiniz.”

  Ey iman edenler, Allah’a ve Resulüne itaat edin. İşitip durduğunuz halde ondan yan bükmeyin! (Enfal/20)
Nur Sûresi 52-Kim Allah’a ve Resulüne itaat eder, Allah’tan korkar ve O’na sığınırsa, işte murada erecek olanlar bunlardır.

   Ve nice ayeti Kerimede Allah’u Teala peygamberine itaati emretmiştir. Böyle olduğu halde peygamberimizin hadis-i şeriflerini inkar etmekte ve kabul etmemektedirler. Bunların halide yine Kur’an-ı Kerim’de şöyle açıklanmıştır:

   “O gün yüzleri ateşte çevrilirken: “Ah ne olurdu bizler Allah’a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik!” derler. (Ahzap/66)

   Değerli mü’minler!

   Türkiye’de bu gecelere kandil denilmesinin sebebi Osmanlılar döneminde, II. Selim (1566-1574) zamanından başlayarak minarelerde kandiller yakılarak duyurulması ve kutlanmasıdır.

   Yani bu geceler sonradan çıkarılmış, sonradan icad edilmiş olmayıp “kandil” ismi ile anılması Osmanlı’dan kalmıştır.

   Mesela Peygamber efendimiz buyuruyor ki:
“Allah Teâlâ Şaban’ın onbeşinci geresi tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah’a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar.” (İbn Mace, İkametü’s-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38)

   Şimdi bu hangi gecedir?

   Bizim Beraat gecesi dediğimiz gecedir. Siz bu geceyi işaret etmek için isterseniz Beraat Kandili, isterseniz Beraat gecesi, isterseniz Nurlu Beraat gecesi dersiniz. Bu geceye bir isim vermek gecenin önemine ve manasına zarar vermez.

   Dolayısıyla inkarcılar beyhude bir çaba içerisindedirler ve Müslümanların zihinlerini bulandırmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar.

KANDİL İSMİ NEREDEN GELİYOR

   Ayeti kerimede şöyle buyruluyor: “Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.” (Ahzab 45, 46)

   Peygamber Efendimizin gönderilişi “aydınlatan bir kandil” olarak tasvir ediliyor. O halde onun dünyaya gelmesi aydınlatıcı kandilin teşrif etmesidir.

   Osmanlı da bu ayetten esinlenerek mübarek gecelerde minarelere kandil asardı ve bu geceler böylece kandil gecesi olarak anılmaya başlandı.

MİRAC GECESİ

   “Kuluna (Muhammed aleyhisselama) bir gece bazı âyetlerimizi [Allahü teâlânın kudret ve azametine delâlet eden nice harika olayları] göstermek için, onu Mescid-i Haram’dan [Mekke’den], çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya [Kudüs’e] götüren Allah, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla gören Odur.) [İsra 1]

   Miraç, Receb ayının yirmi yedinci gecesi Peygamberimizin Mescid-i haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da Allahu Teala’nın katına yükselişine deniliyor.

   Resulullahın, Mekke’den Kudüs’e götürüldüğüne inanmayan kâfir olur. Çünkü bu hadise ayet-i Kerime ile sabittir.

   Göklere ve Allah’ın katına götürüldüğüne inanmayan ise sapık olur. Çünkü hadis-i şerifler ile sabittir.

  Miraç hakkında bir çok hadis-i şerif vardır:
Mirac gecesinde ateşten makasla kendi dudaklarını kesenleri görüp, kim olduklarını sordum. “İlmi ile amel etmeyen din adamlarıdır” dendi. [Buhari, Müslim]

“Mirac gecesi Cehennemi gösterdiler, çoğunun kadın olduğunu gördüm.” (Tirmizi)

“İsra gecesi [Miraca çıkınca] Cennetin kapısı üzerinde “Sadakanın on, ödünç vermenin sevabı onsekiz mislidir” yazılmış olduğunu gördüm.” (Beyheki)

   NASIL OLDU -RUH İLE Mİ BEDEN İLE Mİ?
İnkarcılar İsra olayına dil uzatamadıkları için miraca yönelirler. Miraç hususunu inkarda da aciz kalınca “Peygamberimiz rüyada gitti” derler.
Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki her iki iddiaya göre de bu gece mubarek bir gecedir. Namazın farz kılınması, Amenerrasulü ve şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi bu gece Allah tarafından verilmiştir. İhya edilmesi gereken bir gecedir.

   Bu husus anlaşıldıktan sonra ruh ile mi yoksa beden ile mi gitti meselesi şöyle izah edilmektedir.

   Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kafirleri toplayıp bir gecede Mescid-i Aksa’ya gidip geldiğini söyleyince kafirler ayaklandı ve bunun olamayacağını hararetli bir şekilde tartışmaya başladılar.

   Peygamberimiz eğer rüyada gitmiş olsaydı “bu bir rüyadır” derler ve kimsenin de ilgisini çekmezdi zaten. Ama öyle bir kargaşa oldu ki Peygamberimizden delil bile istediler. O da gelecek olan kervanı işaret buyurdu.

   Ayrıca bu olay Hazreti Ebubekir (Radıyallahu anh)ın sıdık lakabını almasına vesile oldu.

   Dolayısıyla ehli sünnet alimlerine göre isra ve mirac mucizesi ruh ve beden ile gerçekleşmiştir. Yukarıda da dediğimiz gibi bunun keyfiyeti, gecenin değerinden bir şey kaybettirmez.

MİRAÇ KANDİLİ ÖZEL SOHBETLERİ           MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?      

MİRAÇ KANDİLİNDE NELER YAPMALI      EN GÜZEL KANDİL MESAJLARI

MİRAÇ KANDİLİ VAAZI

Bu da ilginizi çekebilir

Miraç Kandili Vaazı

Öncelikle vaazımıza başlarken aramızdan ayrılan kardeşlerimiz için Yüce Rabbimizden merhamet, mağfiret diliyoruz. Yüce Rabbimizin yaratmış …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir